This Project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey

  • English (UK)
  • Türkçe

Projemizin Hedefleri

 

Öğrencilere, öğretmenlere, ailelere ve diğer çalışanlara demokratik vatandaşlık ve insan hakları konusunda farkındalık oluşturularak, demokratik bir çevrede insan haklarına saygı gösteren, sorumluluklarının bilincinde olan ve haklarını kullanan etkili bir vatandaş haline getirmek. Avrupa temel değerlerine hitap eden daha demokratik bir toplum oluşturmak.Demokratik değerler ve yeterlilikler açısından öğretmenlerin ve idarecilerin yetkinliklerini geliştirmek.Eğitimde fırsat eşitliğini artırmak.Okullarda karar alma süreçlerine öğrencilerin, öğretmenlerin ve ailelerin katılımını artırmak.Demokratik okul ve sınıf yönetimi model örnekleri hazırlayarak, eğitim kurumlarında demokratik eğitim ortamı oluşturmak, demokrasiyi okullar aracılığı ile evlere ve sokaklara transfer etmek. 

© 2013 Farkında mısın?
Designed by Net İnternet Veri Merkezi

The content of this publication is the sole responsibility of “Ismail Hakki Karadayi Primary School” and can in no way be taken to reflect the views of the EU.