This Project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey

  • English (UK)
  • Türkçe

Projemizin Sürdürülebilirliği

Proje ile oluşturulacak web veri tabanı belirli aralıklarla güncellenerek, projenin temel hedefi olan Avrupa temel değerlerine hitap eden daha demokratik bir toplum oluşturabilmeyi internet ortamında   karşılıklı bilgi ve uygulama akışı yoluyla öğrenmeleri sağlanarak, projenin sürekliliği sağlanacaktır. Bu noktada kurum tarafından oluşturulan proje yönetim ekibi projenin sürdürülebilirliliğini sağlamak için daha önce tarama yapılan bölge insanı ve eğitim sektörü ile veri alış verişine devam edecektir. Zaman içerisinde meydana gelen değişiklikleri web veri tabanına işleyerek ağın etkin çalışmasını sağlayacaktır.Bu çalışmaların ekonomik olarak herhangi bir parasal kaynağa ihtiyacı olmaması, projenin ekonomik anlamda sürdürülebilirliğine engel olmayacaktır.

        Proje kapsamında oluşturulan web veri tabanının güncellenmesi Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı İlkokulu Müdürlüğünce sağlanacaktır dolayısıyla projenin en önemli faaliyetlerinden bir olan web veri tabanı sürekli paydaşların kullanımına açık olacaktır.Sürekli Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmen atamalarının yapılması nedeniyle personel devamı sağlanacaktır. Böylece personel eksikliği olmayacaktır.

Proje ile ilimizde eğitim veren kurum ve kuruluşların gerek örnek uygulamalar gerekse bilgilendirme çalışmalarıyla yeterli alt yapıyı kazanmaları sağlanacatır. Bu da öğrenci, öğretmen ve velilerde; demokratik tutumlarda, hakların kavranmasında ve bunların uygulanmasında  önderlik ederek halkta bir bilinçlenme ve farkındalık sağlayacaktır. Eğitim görmekte olan öğrencilerin ileride Çankırı ve ülkemiz için daha demokratik ve insan haklarına duyarlı birer örnek vatandaş olmasını destekleyecektir. Bu tür örnek projeler sayesinde demokrasi ve insan hakları konusunda eğitim politikasında gerekli hassasiyetler dikkate alınacaktır.

Projemiz; faaliyetlerde de bahsedildiği gibi çevre kulübünü etkin ve daha işler hale getirecektir. Projemizde yapacağımız çevre ile ilgili faaliyetlerle çevrenin önemine, daha temiz ve sürdürülebilir bir çevrenin insan hakkı olduğuna dikkat çekmektedir. 

© 2013 Farkında mısın?
Designed by Net İnternet Veri Merkezi

The content of this publication is the sole responsibility of “Ismail Hakki Karadayi Primary School” and can in no way be taken to reflect the views of the EU.