Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

  • English (UK)
  • Türkçe

Projemizin Gerekçesi

Eğitim kurumlarında demokratik eğitim ortamı oluşturmak bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyaç demokrasi kültürünün yeterince özümsenmemesi ve okuldaki demokratik uygulamaların yaşam biçimine dönüşmemesinden dolayı karşılanamamaktadır. Demokratik aile bir ihtiyaçtır. Fakat demokrasi kültürünün yeterince özümsenmemesi,  temel haklarla ilgili bilinçsizlik, temel hakları kullanmadaki yetersizlik ve sorumluluk bilincinin olmayışı bu ihtiyacın karşılanmasını engellemektedir. Demokrasi, temel hak ve özgürlükler bir ihtiyaçtır. Fakat demokratik bir çevrede insan haklarına saygı gösteren, sorumluluklarının bilincinde olan ve haklarını kullanan etkili bir vatandaş haline gelemediğimiz, sorunlara duyarsız kaldığımız için bu ihtiyaç karşılanamamaktadır. 

Kısacası demokratik vatandaşlık ve insan hakları bilinci ve farkındalığı oluşmadığı için tüm bu sorunlar ortaya çıkmaktadır.Biz bu sorunları projemiz vasıtasıyla en aza indireceğimize inanıyoruz.

 

© 2013 Farkında mısın?
Designed by Net İnternet Veri Merkezi

Bu yayın Avrupa Birliği’nin yardımıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca “Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı İlkokulu” sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB’nin görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.