Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

  • English (UK)
  • Türkçe

Projemizin Hedefleri

 

Öğrencilere, öğretmenlere, ailelere ve diğer çalışanlara demokratik vatandaşlık ve insan hakları konusunda farkındalık oluşturularak, demokratik bir çevrede insan haklarına saygı gösteren, sorumluluklarının bilincinde olan ve haklarını kullanan etkili bir vatandaş haline getirmek. Avrupa temel değerlerine hitap eden daha demokratik bir toplum oluşturmak.Demokratik değerler ve yeterlilikler açısından öğretmenlerin ve idarecilerin yetkinliklerini geliştirmek.Eğitimde fırsat eşitliğini artırmak.Okullarda karar alma süreçlerine öğrencilerin, öğretmenlerin ve ailelerin katılımını artırmak.Demokratik okul ve sınıf yönetimi model örnekleri hazırlayarak, eğitim kurumlarında demokratik eğitim ortamı oluşturmak, demokrasiyi okullar aracılığı ile evlere ve sokaklara transfer etmek. 

© 2013 Farkında mısın?
Designed by Net İnternet Veri Merkezi

Bu yayın Avrupa Birliği’nin yardımıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca “Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı İlkokulu” sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB’nin görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.